Luovutustason määritys

Voit määrittää mitä luovutustasoa käytät eri toiminnoissa.
Luovutustasot, jotka on ilmaistu nimikkeillä Taso A, B tai C, vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden mukaan.
Tämä tila voidaan asettaa kun joku seuraavista lisävarusteista on asennettu. (Katso "Nitova viimeistelijä W1 PRO/Vihkoviimeistelijä W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Rei'itysyksikkö BU1," "Nitova viimeistelijä T1/Vihkoviimeistelijä T1/Ulkoinen 2/4-reiän rei'ittäjä C1/Ulkoinen 4 reiän rei'ittäjä C1,""Keräilijä H1.")
Asennetut lisävarusteet
Oletusasetus
Taso A/B/C
Nitova viimeistelijä W1 PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Vihkoviimeistelijä W1 PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Nitova viimeistelijä W1 PRO + Keräilijä H1
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Vihkoviimeistelijä W1 PRO + Keräilijä H1
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Nitova viimeistelijä T1
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin
Vihkoviimeistelijä T1
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Luovutustason asetukset].
4.
Aseta luovutus- ja prioriteettiasetukset tasoille A/B/C → paina [OK].
[Muu] asetusta käytetään määritettäessä raporttien tulostusjärjestystä.
Jos haluat käyttää luovutustasoa vain yhteen toimintoon, valitse vain kyseinen toiminto.
Valitse töiden käsittelyssä käytettävä tason kotiasento <Tason kotiasento>* -pudotusvalikosta.
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Taso B]: Taso B siirtyy lähemmäksi luovutusaluetta.
[Taso C]: Taso C siirtyy lähemmäksi luovutusaluetta.
[Ei]: Tason kotiasentoa ei ole asetettu. Luovutustaso pysähtyy asentoon, jossa se on tulostuksen päättyessä.
* Käytettävissä vain jos Nitova viimeistelijä T1 tai Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu.

TÄRKEÄÄ
Jos tietty taso saavuttaa pinoamisrajan, laite valitsee automaattisesti toisen tason, joka on määritetty samalle toiminnolle. On kuitenkin suositeltavaa, että asetat vain yhden tason I-faksiasiakirjoille, jotta ehkäiset niiden katoamisen.
HUOMAUTUS
Voit määrittää luovutustason useita toimintoja varten.
Luovutusvastaanottajien prioriteetti määrittyy sen mukaan, missä järjestyksessä luovutustasot on valittu. Prioriteetti ilmaistaan näytössä "1" ja "2".
18F1-07Y