Kuvan korostuksen asettaminen

Tällä toiminnolla voit asettaa laitteen automaattisesti valitsemaan alkuperäisen tulostuslaadun korostuksen tai tallennetun kuvalomakkeen tulostuslaadun korostuksen. Voit myös valita nämä asetukset manuaalisesti.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tulostus- asetukset].
3.
Paina [Upotetun kuvan laatu etusijalla].
4.
Määritä seuraava asetus → [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[Aut.]:
Laite valitsee automaattisesti alkuperäisen ja kuvalomakkeen tulostuslaadun.
[Alkuperäinen etusijalla]:
Etusija on alkuperäisen kuvan tulostuslaadulla.
[Lomake etusijalla]:
Etusija on kuvalomakkeen tulostuslaadulla.
18F1-08U