Työn tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa työn tiedot, kuten tiedoston nimen ja sivumäärän.
1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila] tai [Työloki] → valitse työn tyyppi pudotusvalikosta.
3.
Valitse haluamasi työ → paina [Tiedot].
4.
Tarkista työn tiedot → paina [OK].
5.
Paina [Sulje].
18F1-1EW