I-Faksilähetyksen tarkistaminen

Voit tarkistaa onko POP-palvelin vastaanottanut I-faksin. Vastaanotto alkaa jos POP-palvelin on vastaanottanut I-faksin.
TÄRKEÄÄ
Kun käytät Etäfaksitoimintoa, tämä laite vastaanottaa palvelinlaitteen välittämän faksin I-faksina.
HUOMAUTUS
Käyttääksesi [Tarkista I-faksin v.o.] -toimintoa, aseta <POP> asentoon 'Kyllä' kohdassa [Liikennöintiasetukset] jotta laite voi vastaanottaa POP:n kautta. (Katso "S-postin/I-Faksin yleiset liikennöintiasetukset.")
Voit vastaanottaa I-fakseja automaattisesti painamatta Tarkista I-Faksi vast. työ -painiketta seuraavissa tapauksissa (Katso "S-postin/I-Faksin yleiset liikennöintiasetukset."):
<POP-intervalli> kohdassa [Liikennöintiasetukset] on asetettu muuhun arvoon kuin '0'.
I-faksit vastaanotetaan SMTP:llä kulkematta palvelimen kautta.

1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila] → valitse pudotusvalikosta [Välitys] → paina [Tarkista I-faksin v.o.].
Vastaanotto alkaa jos POP-palvelin on vastaanottanut I-faksin.
HUOMAUTUS
Jos painat [Työ] → [Työloki] → valitse pudotusvalikosta [Vastaanotto], [Tarkista I-faksin v.o.] avautuu myös.
3.
Paina [Sulje].
18F1-1F3