De UI op afstand uitschakelen

De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer. Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via het netwerk.
Model aanraakscherm
<Menu>  <Beheerinstellingen>  <Licentie/overig>  <Instellingen externe UI>  Selecteer <Uit> in <Externe UI gebruiken>  <Toepassen>  Herstart het apparaat
Model zwart-wit LCD
<Menu>  <Beheerinstellingen>  <Instellingen externe UI/update firmware>  <Instellingen externe UI>  <Externe UI gebruiken>  <Uit>  Start het apparaat opnieuw op
258A-04U