Gebruikershandleiding inzien

Dit gedeelte beschrijft de merktekens, knoppen, schermen, en andere items die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding. De waarschuwingen worden ook gegeven in de bij het apparaat meegeleverde 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' in het 'Aan de slag'. Raadpleeg ook deze instructies.
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de onderstaande markeringen.
 
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
 
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.
 
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten.
 
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Type
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel
<Timer-/energie-instellingen>
<Papier vastgelopen.>
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven
[Voorkeuren]
Een situatie waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model aanraakscherm, en een situatie waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model zwart-wit LCD worden beschreven, ook al zijn hun bewerkingen niet gelijk. Bijvoorbeeld: de bewerking om het scherm <Statusmonitor> weer te geven, wordt vertegenwoordigd door 'Druk op <Statusmonitor> ()'.
//(Model zwart-wit LCD)
 ,  , en op het bedieningspaneel worden gebruikt om het doelitem in instellingen te selecteren, maar hun beschrijving is weggelaten in de Gebruikershandleiding. De bewerking voor het selecteren van <XXXXX> met behulp van of en het indrukken van is weergegeven zoals hieronder getoond in de Gebruikershandleiding.
1
Selecteer <XXXXX>.
De computerschermen in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de Gebruikershandleiding afkomstig van de LBP654Cx. Afhankelijk van het model of besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en software kan ook variëren afhankelijk van hun versie.
Illustraties in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, verwijzen de gebruikte illustraties in de Gebruikershandleiding naar de LBP654Cx. Wanneer de verschillen erg groot zijn, worden er meerdere illustraties gebruikt en worden deze toegelicht met de modelnamen, zoals 'LBPXXX / LBPXXX'. De illustraties van de tonercartridge zijn die voor de Canon Cartridge 046.
258A-086