Benodigdheden

Gooi lege tonercartridges en dergelijke niet in open vuur. Bewaar tonercartridges of papier niet op een plek die wordt blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.
Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden ingeademd. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische ontlading.
Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct spoelen met koud water en een arts raadplegen.
Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
Haal tonercartridges en dergelijke nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan ze te veranderen. Hierdoor kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
Als u de afdichtingstape van de tonercartridge verwijdert, trek deze er dan geheel uit zonder veel kracht uit te oefenen. Als u te veel kracht gebruikt, kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
Gebruiksinstructies voor tonercartridges
Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.

Om te vermijden dat het trommeloppervlak () binnen het apparaat krassen krijgt of wordt blootgesteld aan het licht. Raak de elektrische contacten () van het tonercartridgegeheugen niet aan ().

Tenzij nodig, moet u de tonercartridge niet uit het verpakkingsmateriaal of uit dit apparaat nemen.
De tonercassette is een magnetisch product. Plaats het niet kort bij producten die gevoelig zijn voor magnetisme zoals floppydisks en schijfstations. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de data.
Tonercartridge bewaren
Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat te garanderen.
Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 tot 35 °C
Geschikt luchtvochtigheidsbereik voor opslag: 35 tot 85% relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)*
Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
Als u de tonercartridge uit het apparaat verwijdert voor opslag, moet u de tonercartridge in het originele verpakkingsmateriaal bewaren of omwikkelen met een dikke doek.
Bewaar de tonercartridge niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
*Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de cartridge waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de tonercartridge sprake is van temperatuurverschil. Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van tonercartridges.
Bewaar tonercartridges niet op de volgende locaties
Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en waar condensvorming kan optreden
Een locatie met grote hoeveelheden stof
Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
Wees voorzichtig met namaaktonercartridges
Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaak-tonercartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties. Canon is niet verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een namaak-tonercartridge.
Voor meer informatie gaat u naar canon.com/counterfeit.
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke
Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke leverbaar zijn.
Verpakkingsmateriaal van tonercartridges
Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridge. U hebt het nodig als u het apparaat gaat vervoeren.
De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving worden toegevoegd of verwijderd.
Nadat u het afdichtingstape uit de tonercartridge hebt getrokken, voert u deze af volgens de plaatselijk geldende milieuvoorschriften.
Afvoeren van gebruikte tonercartridges en dergelijke
Als u een tonercartridge of dergelijke afvoert, plaats deze dan in het originele verpakkingsmateriaal om te verhinderen dat toner van binnenuit verspreidt, en voer hem af volgens de plaatselijk geldende milieuvoorschriften.
258A-005