Σημαντικές δυνατότητες

Αυτή η ενότητα παρέχει συμβουλές για την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών της συσκευής ανά κατηγορία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σκοπούς σας και το λειτουργικό περιβάλλον.
24YS-07E