Κύρια συσκευή

Για πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη και τους τύπους χαρτιού για κάθε πηγή χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού».
Τύπος
Επιφάνεια Εργασίας
Υποστήριξη χρώματος
Πλήρες χρώμα
Ανάλυση εγγραφής
600 x 600 dpi
Αποδεκτές δεσμίδες χαρτιού
Μεγέθη χαρτιού
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Μέγ.: 215,9 x 355,6 mm*1
Ελάχ. (συρτάρι χαρτιού): 100 x 148 mm
Ελάχ. (δίσκος πολλαπλών χρήσεων): 76,2 x 127 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Μέγ.: 215,9 x 355,6 mm*1
Ελάχ.: 76,2 x 127 mm*1
Βάρος Χαρτιού
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Συρτάρι χαρτιού: 52 έως 163 g/m²*2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m²*2
LBP613Cdw / LBP611Cn:
52 έως 163 g/m²*1*2
Τύπος χαρτιού
Χρόνος προθέρμανσης*3
Μετά το Άνοιγμα του Διακόπτη Λειτουργίας
13,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Επαναφορά από κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
2,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης
(A4)
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Πλήρες χρώμα: 8,6 δευτερόλεπτα
Ασπρόμαυρο: 8,3 δευτερόλεπτα
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Πλήρες χρώμα: 12,0 δευτερόλεπτα
Ασπρόμαυρο: 10,9 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης*4
(Απλό A4, 100%)
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Πλήρες χρώμα: 27 φύλλα/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 27 φύλλα/λεπτό
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Πλήρες χρώμα: 18 φύλλα/λεπτό
Ασπρόμαυρο: 18 φύλλα/λεπτό
Σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού / Χωρητικότητα*5
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Συρτάρι χαρτιού
250 φύλλα (80 g/m²)/250 φύλλα (64 g/m²) x 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
50 φύλλα (80 g/m²)/50 φύλλα (64 g/m²) x 1
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Συρτάρι χαρτιού
150 φύλλα (80 g/m²)/150 φύλλα (64 g/m²) x 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
1 φύλλο
Σύστημα εξόδου χαρτιού / Χωρητικότητα*5
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Δίσκος εξόδου
150 φύλλα (75 g/m²)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Δίσκος εξόδου
100 φύλλα (75 g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος
220 έως 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση Ρεύματος*3
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος
1.400 W ή λιγότερο
Σε κατάσταση αναστολής
Περ. 0,5 W (σύνδεση USB)
Περ. 0,6 W (ενσύρματη σύνδεση LAN)
Περ. 0,8 W (ασύρματη σύνδεση LAN)
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
0,3 W ή λιγότερο
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος
850 W ή λιγότερο
Σε κατάσταση αναστολής
Περ. 0,6 W (σύνδεση USB)
Περ. 0,9 W (ενσύρματη σύνδεση LAN)
Περ. 0,8 W (ασύρματη σύνδεση LAN)
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
0,3 W ή λιγότερο
Διαστάσεις
(Π x Μ x Υ)
LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm
LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 418 x 274 mm
Βάρος
LBP654Cx:
Περ. 21,0 kg (συμπεριλαμβανομένων των κασετών γραφίτη)
LBP653Cdw:
Περ. 20,5 kg (συμπεριλαμβανομένων των κασετών γραφίτη)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Περ. 15,5 kg (συμπεριλαμβανομένων των κασετών γραφίτη)
Χώρος εγκατάστασης*6
(Π x Μ)
LBP654Cx:
476 x 1.112 mm
LBP653Cdw:
437 x 1.112 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 1.011 mm
Χωρητικότητα Μνήμης
RAM: 1 GB
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20 έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
*1Με δίσκο πολλαπλών χρήσεων
*2Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για χαρτί με επίχρισμα είναι 200 g/m².
*3Μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή.
*4Η ταχύτητα εκτύπωσης υπολογίζονται βάσει εσωτερικών δοκιμών με χρήση χαρτιού μεγέθους A4 που εκτυπώνεται με αναλογία εκτύπωσης 100% σε σχέση με το πρωτότυπο σε χαρτί μίας πλευράς. Η εσωτερική δοκιμή εκτελείται με συνεχή εκτύπωση της ίδιας σελίδας περιεχομένου σε απλό χαρτί. Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού και την κατεύθυνση τροφοδοσίας του χαρτιού.
Η συσκευή μπορεί να διακόψει ή να επιβραδύνει αυτόματα την εκτύπωση προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάσταση του εκτυπωτή, όπως να γίνει έλεγχος της θερμοκρασίας μίας συγκεκριμένης μονάδας ή να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια συνεχούς εκτύπωσης.
*5 Ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και το χαρτί που χρησιμοποιείται.
*6Όταν το συρτάρι χαρτιού είναι ανοικτό και ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων και το πίσω κάλυμμα είναι ανοικτά.
24YS-07L