Περιβάλλον Δικτύωσης

Κοινές Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενο Πρωτόκολλο
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
TCP/IP (Τύπος πλαισίου: Ethernet II)
Πρωτόκολλο εκτύπωσης
LPD
RAW
WSD

Προδιαγραφές ενσύρματης σύνδεσης LAN

Διασύνδεση
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Προδιαγραφές ασύρματης σύνδεσης LAN

Πρότυπο
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Σχήμα μετάδοσης
IEEE 802.11b (Σύστημα διαμόρφωσης: DS-SS)
IEEE 802.11g (Σύστημα διαμόρφωσης: Μέθοδος OFDM)
IEEE 802.11n (Σύστημα διαμόρφωσης: Μέθοδος OFDM)
Εύρος συχνότητας
2,412 έως 2,472 GHz
Μέγιστη Ραδιοσυχνότητα Πομπού Ισχύος
15,98 dBm
Κατάσταση επικοινωνίας
Λειτουργία υποδομής
Λειτουργία σημείου πρόσβασης
Ασφάλεια (μέθοδος κρυπτογράφησης)
Κατάσταση Υποδομής
WEP 128 (104)/64 (40) bit
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Λειτουργία σημείου πρόσβασης
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Μέθοδος σύνδεσης
WPS (Ρύθμιση Προστατευόμενου Wi-Fi), Χειροκίνητη ρύθμιση
24YS-07Y