Διάταξη οθόνης του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Ο Οδηγός Χρήστη χωρίζεται σε διαφορετικές οθόνες και κάθε οθόνη έχει διαφορετικό περιεχόμενο.
Αρχική σελίδα
Εμφανίζεται όταν ανοίγετε το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη.
 /
Κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε όλες τις ενότητες κάτω από τα κεφάλαια. Κάντε κλικ στο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 /
Κάντε κλικ για εναλλαγή ανάμεσα στα περιεχόμενα και την αναζήτηση. Όταν εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων, με κάθε πάτημα του  η οθόνη αποκρύπτεται και εμφανίζεται εναλλάξ. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης, με κάθε πάτημα του  η οθόνη αποκρύπτεται και εμφανίζεται εναλλάξ.
 
Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εμφάνισης του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη, όπως μέγεθος χαρακτήρων ή διάταξη.
 
Κάντε κλικ για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλλετε το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη, να πραγματοποιείτε αναζήτηση και άλλες πληροφορίες.
 /
Κάντε κλικ για να εμφανίσετε το προηγούμενο ή το επόμενο θέμα.
 [Σημείωση]
Κάντε κλικ για να εμφανίσετε σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Σελίδα θέματος
Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τη χρήση της συσκευής.
 Πλοήγηση
Δείτε ποιο θέμα κεφαλαίου προβάλετε αυτήν τη στιγμή.
 
Κάντε κλικ για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή «Πίσω» στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
 /
Πατήστε για να εμφανίσετε τις κρυμμένες λεπτομερείς περιγραφές. Πατήστε για να κλείσετε τις λεπτομερείς περιγραφές.
 
Κάντε κλικ για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Αναζήτηση
Πατήστε για να εμφανίσετε το παράθυρο αναζήτησης. Περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου για να εκτελέσετε αναζήτηση κατά λέξη-κλειδί και να βρείτε τη σελίδα που ψάχνετε.
 [Εισάγετε εδώ λέξεις-κλειδιά]
Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή λέξεις-κλειδιά και κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε τις σελίδες που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά ξεχωρίζοντας τις λέξεις-κλειδιά με ένα κενό. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μόνο τις σελίδες που περιέχουν συγκεκριμένη φράση βάζοντας τις λέξεις-κλειδιά σε εισαγωγικά.
 Αποτέλεσμα αναζήτησης
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης των σελίδων που περιέχουν τις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Από τα αποτελέσματα, εντοπίστε τη σελίδα που θέλετε και κάντε κλικ στον τίτλο θέματος της σελίδας.
Οι λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες στα αποτελέσματα αναζήτησης.
24YS-085