Προβολή του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις σημάνσεις, τα πλήκτρα, τις οθόνες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις παρέχονται επίσης στις «Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας» του εγχειριδίου «Πρώτα βήματα» που περιλαμβάνεται στη συσκευή. Δείτε επίσης αυτές τις οδηγίες.
Σημάνσεις
Οι προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, οι περιορισμοί και οι προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, χρήσιμες συμβουλές και άλλες πληροφορίες υποδεικνύονται με τις παρακάτω σημάνσεις.
 
Υποδηλώνει προειδοποίηση για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή τραυματισμό ατόμων, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, να δίνετε πάντα προσοχή σε αυτές τις προειδοποιήσεις.
 
Υποδηλώνει προφύλαξη για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή τραυματισμό ατόμων, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, να δίνετε πάντα προσοχή σε αυτές τις προφυλάξεις.
 
Υποδεικνύει μια ενέργεια που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία και φροντίστε να μην πραγματοποιήσετε τις περιγραφόμενες ενέργειες.
 
Υποδηλώνει απαιτήσεις και περιορισμούς λειτουργίας. Φροντίστε να διαβάσετε αυτά τα στοιχεία προσεκτικά για να χειρίζεστε τη συσκευή σωστά και να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή ή σε ιδιοκτησία.
 
Υποδηλώνει διευκρίνιση μιας λειτουργίας ή περιέχει πρόσθετες επεξηγήσεις για μια διαδικασία.
 
Υποδεικνύει χρήσιμες λειτουργίες ή συμβουλές για τη χρήση της συσκευής.
Πλήκτρα και κουμπιά που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Τα πλήκτρα του πίνακα λειτουργίας και τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται με την παρακάτω μορφή:
Τύπος
Παράδειγμα
Πλήκτρα στον πίνακα λειτουργίας
Ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας
<Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας>
<Εμπλοκή χαρτιού.>
Κουμπιά και άλλα κείμενα διεπαφών που εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή
[Προτιμήσεις]
Περιγράφεται η περίπτωση που ο χρήστης πατήσει ένα πλήκτρο στην οθόνη του μοντέλο οθόνης αφής και η περίπτωση που ο χρήστης πατήσει ένα πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας του μοντέλο ασπρόμαυρης LCD παρόλο που οι λειτουργίες των πλήκτρων είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η ενέργεια για την προβολή της οθόνης <Έλεγχος Κατάστασης> αντιστοιχεί στο «Πατήστε <Έλεγχ Κατάστ> ()».
// (Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD)
Τα πλήκτρα ,  και στον πίνακα λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την επιλογή του στοιχείου που θέλετε στις ρυθμίσεις, αλλά η περιγραφή τους παραλείπεται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη. Η ενέργεια για την επιλογή του <XXXXX> μέσω του ή του και πατώντας το απεικονίζεται παρακάτω στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη.
1
Επιλέξτε <XXXXX>.
Οι οθόνες υπολογιστή σε αυτό το εγχειρίδιο
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη αφορούν το LBP654Cx. Ανάλογα με το μοντέλο ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες. Επίσης, η εμφάνιση των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοσή τους.
Εικόνες που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Εγχειρίδιο
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη αφορούν το LBP654Cx. Εάν οι διαφορές είναι σημαντικές, χρησιμοποιούνται πολλά σχήματα με τα ονόματα των μοντέλων, όπως «LBPXXX / LBPXXX». Οι εικόνες για την κασέτα γραφίτη αφορούν το Κασέτα Canon 046.
24YS-086