Kontrol af udskriftsstatussen og -loggen

Du kan kontrollere de aktuelle udskriftsstatusser og -logge for udskrevne dokumenter.
Når <Vis joblog> er indstillet til <Fra>, kan du ikke kontrollere udskrivningsloggene. <Vis joblog>
Nyttigt i følgende tilfælde
Når dine dokumenter ikke er blevet udskrevet i et godt stykke tid, kan det være, at du gerne vil se listen over dokumenter, der venter på at blive udskrevet.
Når du ikke kan finde dine udskrifter, du mente, du havde udskrevet, kan det være, at du vil finde ud af, om der er opstået en fejl.
1
Tryk på <Statusmonitor> ().
2
Vælg <Printjob>.
3
Kontroller udskriftsstatusserne og -loggene.
Sådan kontrolleres udskriftsstatusserne
1
<Status for printjob> fanen/<Jobstatus> Vælg det dokument, hvis status du vil kontrollere.
Viser de detaljerede oplysninger om dokumentet.
Sådan kontrolleres udskriftsloggene
1
<Print joblog> fanen/<Joblog>  Vælg det dokument, hvis log du vil kontrollere.
<OK> vises, når et dokument er blevet udskrevet, og <Fejl> vises, når et dokument ikke kunne udskrives, fordi det blev annulleret eller der opstod en fejl.
Viser de detaljerede oplysninger om dokumentet.
Det viste dokument- eller brugernavn afspejler muligvis ikke det faktiske dokument- eller brugernavn.
Når et trecifret tal er vist i tilfælde af <Fejl>
Dette tal repræsenterer en fejlkode. Løsninger for hver enkelt fejlkode
24Y5-037