Flerfunksjonsskuff

LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn

Papirførere

Juster papirførerne slik at de nøyaktig passer bredden på papiret som brukes for å sørge for at papiret mates rett inn i maskinen.
For LBP654Cx / LBP653Cdw
Trykk på låsutløserspaken som er merket med en pil på illustrasjonen, når du skal løse ut låsene og skyve papirførerne.

Papirskuff

Trekk ut papirskuffen når du legger i papir.
2585-01W