Papirskuff

LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn

Papirførere

Juster papirførerne slik at de nøyaktig passer formatet på papiret for å sørge for at papiret mates rett inn i maskinen. Trykk på låsutløserspakene som er merket med piler på illustrasjonene, når du skal løse ut låsene og skyve papirførerne.

Låsutløserspak (for forlengelse av papirskuffen)

Når du legger i papir i Legal-formatet, må papirskuffen forlenges. Trykk på denne hendelsen for å frigjøre låsen og forlenge lengden på papirskuffen.
Når du legger inn papir i Legal-format
Når den uttrukne papirskuffen er satt inn, er fronten ikke i flukt med maskinen.
2585-01X