Stille inn lyder

Maskinen lager lyder i en rekke situasjoner, som når en papirstopp eller feil oppstår. Du kan stille inn volumet til hver av disse lydene individuelt.
1
Vise <Voluminnstillinger>-skjermbildet.
Modell med berøringspanel
Trykk på ().
Svart-/hvit LCD-modell
Velg <Meny> <Preferanser> <Voluminnstillinger>.
2
Velg en innstilling.
Innstilling
Beskrivelse
Handling
<Inntastingstone>
Bekreftelseslyd hver gang det trykkes på en tast på betjeningspanelet eller en knapp på displayet
Velg <På> (lage en lyd) eller <Av> (ikke lage en lyd).
<Feilinntasting tone>
Lyd lages når en ugyldig tasteoperasjon utføres, som når du angir et nummer utenfor det gyldige innstillingsområdet
<Etterfyll materiell tone>
Lyd lages når en tonerkassett er nesten tom
<Varseltone>
Lyd lages når en papirstopp eller annen feil oppstår
<Jobb ferdig-tone>
Lyd lages når en handling, som utskrift er fullført
<Energisparing varsel>
Lyd lages når maskinen går inn i eller avslutter hvilemodus
2585-032