Administrere maskinen ved bruk av Fjernkontroll

Du kan bruke Fjernkontroll fra en nettleser på en smarttelefon eller et nettbrett. Den lar deg sjekke maskinens status og angi ulike innstillinger fra en mobil enhet.
Støttede nettlesere
Følgende nettlesere er kompatibel med Fjernkontroll for mobile enheter.
Android OS
Chrome
iOS
Safari

Starte Fjernkontroll fra en mobil enhet

Tast inn IP-adressen til maskinen i en nettleser når du vil starte Fjernkontroll. Kontroller IP-adressen som er angitt på maskinen, på forhånd (Vise nettverksinnstillinger). Spør nettverksadministratoren hvis du ikke kjenner til den.
1
Start nettleseren på den mobile enheten.
2
Skriv inn "http://<maskinens IP-adresse>/" i adressefeltet.
Hvis du vil bruke en IPv6-adresse, må du sette IPv6-adressen i klammeparenteser.
Eksempel: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Enkelte elementer i Fjernkontroll vises ikke i "smarttelefonversjonen". Hvis du vil sjekke alle elementer, kan du bruke "PC-versjonen".
2585-03X