Stand-bydia

U kunt iedere gewenste afbeelding of tekst registreren in de vorm van een dia en als een schermbeveiliger weergeven op het bedieningspaneel.

[Bewerken]

Opent de pagina [Basisinstellingen bewerken]. Op deze pagina kunt u de naam van de knop veranderen, een instelling realiseren zodat het startscherm automatisch overschakelt naar een diapresentatie, en de weergavetijd van iedere dia instellen.

[Weergavevolgorde bewerken]

Opent de pagina [Weergavevolgorde bewerken]. Op deze pagina kunt u het keuzevakje activeren van de dia waarvan u de weergavevolgorde wilt veranderen, en vervolgens de weergavevolgorde veranderen.

[Nieuwe dia registreren]

Opent de pagina [Nieuwe dia registreren]. Op deze pagina kunt u iedere gewenste achtergrondafbeelding of -kleur instellen, en op de dia weer te geven tekens instellen.

[Achtergrond]

Geeft de naam van de kleur of afbeeldingsbestand weer die als dia-achtergrond moet worden gebruikt. Als u op de link van een bestandsnaam in de lijst [Achtergrond] klikt, verschijnt de pagina [Diagegevens], waarmee u de instellingen van de betreffende dia kunt veranderen of dupliceren.

[Verwijderen]

Verwijdert iedere geregistreerde dia.
U kunt maximaal 20 dia's registreren.
Uitsluitend de bestandsindelingen JPEG en PNG kunnen worden geregistreerd.
Het maximale totaalformaat aan bestanden dat kan worden geregistreerd, is 48 MB.
1FEY-003