Naam geven en scannen

U kunt een gescand document opslaan onder een bestandsnaam bestaande uit willekeurige tekst of de scandatum. Als u ingesteld heeft dat voor het uitvoeren van een scan een ID moet worden ingevoerd, kunt u het gescande document ook opslaan in de bijbehorende map.
Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een scanfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]

Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de bestemming, de bestandsnaam en de knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, instellen.

[Knopnaam]

Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam] klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen of dupliceren.

[Status]

Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming] verandert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming] op overeenkomstige wijze aangepast.
Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming] verwijdert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming] ook verwijderd.
1FEY-00F