Scan om bestemming vooraf in te stellen

U kunt via een sneltoets een serie handelingen verrichten, met als eerste handeling het scannen van een origineel en als laatste handeling het verzenden / opslaan van gescande data. Zodoende hoeft u niet steeds alle instellingen te realiseren wanneer u een origineel wilt scannen. Standaard zijn er geen bestemmingen geregistreerd, dus voordat u deze toepassing gebruikt, moet u eerst instellingen realiseren om de nodige bestemmingen te registreren.
Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een scanfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]

Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de bestemming, het scanformaat, en de knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, instellen.

[Knopnaam]

Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam] klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen of dupliceren.

[Status]

Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
1FEY-004