Τι μπορείτε να κάνετε με τη Application Library (Βιβλιοθήκη εφαρμογών)

Application Library (Βιβλιοθήκη εφαρμογών) είναι μια δυνατότητα που καθιστά απλή τη συχνή χρήση λειτουργιών όπως εκτύπωση τυπικού εγγράφου και τον έλεγχο των πληροφοριών αναλώσιμων, καθώς και βολικών λειτουργιών όπως καταχώριση σε μορφή εφαρμογών. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις εφαρμογές με λειτουργία κουμπιού ενός αγγίγματος από την οθόνη Αφετηρίας. Επωφεληθείτε στο έπακρο από τη Application Library (Βιβλιοθήκη εφαρμογών) για εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση της λειτουργικής ακρίβειας.
Διαθέσιμες εφαρμογές
Οι διαθέσιμες εφαρμογές παρατίθενται παρακάτω. Αυτές οι εφαρμογές είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες εφαρμογές δεν διατίθενται ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
«Print Template»
«Standby Slide»
«Fax and Store»
«Name and Scan»
«Language»
«Copy (Enhance Text)»
«Application Library Guide»
«Scan to Preset Destination»
«ID Card Copy (Simple)»
«Consumables Information»
«Copy (Eco)»
«Copy (BleedReduce)»
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την Application Library (Βιβλιοθήκη εφαρμογών)
Οι ρυθμίσεις για την Application Library (Βιβλιοθήκη εφαρμογών) πρέπει να πραγματοποιούνται από το Remote UI. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Remote UI σε λειτουργία Διαχειριστή συστήματος και μετά, στη σελίδα πύλης, κάντε κλικ στη [Application Library] (Βιβλιοθήκη εφαρμογών).
Οι αρχικές ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν ανάλογα με την εφαρμογή. Όταν εμφανιστεί μια οθόνη προτροπής στον πίνακα λειτουργίας, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις από το Remote UI. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του Remote UI, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του μοντέλου της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
1FAS-000