Què es pot fer amb Application Library (Biblioteca d'aplicacions)

Application Library (Biblioteca d'aplicacions) es un servei que fa possible que les operacions d'ús freqüent, com imprimir documents habituals o consultar la informació dels consumibles, així com altres funcions pràctiques, estiguin registrades en forma d'aplicacions. Podeu executar aquestes aplicacions amb un toc de botó des de la pantalla principal. Aprofiteu Application Library (Biblioteca d'aplicacions) per estalviar temps i millorar la precisió operativa.
Aplicacions disponibles
Les aplicacions disponibles s'indiquen a continuació. Aquestes aplicacions estan preinstal·lades a l'equip. Tingueu en compte que determinades aplicacions no estan disponibles en funció del model d'equip.
"Print Template"
"Standby Slide"
"Fax and Store"
"Name and Scan"
"Language"
"Copy (Enhance Text)"
"Application Library Guide"
"Scan to Preset Destination"
"ID Card Copy (Simple)"
"Consumables Information"
"Copy (Eco)"
"Copy (BleedReduce)"
Ajustar opcions Application Library (Biblioteca d'aplicacions)
Cal ajustar les opcions de Application Library (Biblioteca d'aplicacions) des de la IU remota. Inicieu una sessió a la IU remota en modo d'Administrador del sistema i, a la pàgina del Portal, feu clic a [Application Library] (Biblioteca d'aplicacions).
Cal ajustar les opcions inicials en funció de l'aplicació. Quan aparegui una imatge indicant-ho al panell d'operacions, ajusteu les opcions des de la IU remota. Per saber com utilitzar la IU remota, consulteu el Manual d'usuari del model d'equip que feu servir.
1F9Y-000