Configuració de la visualització de la pantalla principal

Podeu canviar l'ordre en què es visualitzen els botons a la pantalla principal. També podeu inserir o eliminar un espai en blanc entre botons. A continuació es descriu un exemple d'operació: moure el botó <Copy> de dalt a l'esquerra a dalt a la dreta de la pantalla principal.
1
Inicieu la IU remota i inicieu una sessió en mode d'Administrador del sistema.
2
Feu clic a [Application Library] (Biblioteca d'aplicacions) a la pàgina del Portal.
3
Feu clic a [Home Screen Button Display Settings].
Apareix la pàgina d'opcions.
 [Button Layout]
Mostra les posicions dels botons a la pantalla principal. Els nombres corresponen als nombres dins de [Button Display Order].
 Botó de configuració de l'ordre de visualització
 
 
 
[Move Up]
Cada clic apuja el botó seleccionat una línia.
[Move Down]
Cada clic abaixa el botó seleccionat una línia.
[Insert Blank]*
Cada clic insereix un espai en blanc a la pantalla d'Inici.
[Delete Blank]*
Cada clic esborra un espai en blanc de la pantalla d'Inici.
*El nom del botó pot variar en funció del model de l'equip.
 [Button Display Order]
Mostra l'ordre de visualització dels botons.
4
A dins de [Button Display Order], seleccioneu [Copy].
5
Feu clic a [Move Down] repetidament fins que [Copy] baixi a la línia del nombre de l'ordre de visualització [4].
6
Feu clic a [OK].
1F9Y-009