Print Template 

می‌توانید تصویر یا سندی که از قبل ثبت شده است را به سرعت چاپ کنید. ثبت الگوی سندی که مکرراً مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال، این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که هر وقت به سند مذکور نیاز داشته باشید، آن را به سرعت و سهولت چاپ کنید.

[Register New Button]

صفحه [Register New Button] را باز می‌کند. در این صفحه، می‌توانید اندازه کاغذ، تعداد نسخه‌هایی که باید چاپ شوند، نام دکمه‌ای که باید در صفحه اصلی نمایش داده شود، و غیره را تنظیم کنید.

[Button Name]

فهرستی از دکمه‌های ثبت شده را نمایش می‌دهد. کلیک کردن روی لینک یک نام دکمه در فهرست [Button Name] موجب باز شدن صفحه [Button Details] می‌شود، که این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که تنظیمات دکمه مربوطه را تغییر دهید یا کپی کنید.

[Status]

دکمه را روی صفحه اصلی نمایش می‌دهد یا مخفی می‌کند. در صورت تمایل به حذف دکمه، نخست آن را مخفی کنید و سپس روی [Delete] کلیک نمایید.
فایل‌های قابل چاپ
فرمت‌های قابل ثبت فقط JPEG و PDF هستند.
حداکثر اندازه کلی فایل‌های قابل ثبت 48 مگابایت است.
اگر هنگام پیکربندی تنظیمات دکمه [Custom] را انتخاب کنید
بسته به مدل دستگاه، ممکن است نتوانید ثبت را در صفحه [Register New Button] یا صفحه [Edit Button] انجام دهید. در این صورت، از قبل از پانل عملیات برای ثبت اندازه سفارشی مورد نظر به صورت <S1> استفاده کنید.
در صورت تعیین [Use Custom Size Registered in Device]، از قبل از پانل عملیات برای ثبت اندازه سفارشی مورد نظر به صورت (<S1> تا <S3>) استفاده کنید.
1F77-002