Scan to Preset Destination 

می‌توانید طی یک عملیات تک‌لمسی، یک سری عملیات‌ها، که با اسکن سند اصلی آغاز می‌شود و به ارسال/ذخیره داده‌های اسکن شده ختم می‌گردد، را انجام دهید. این ویژگی نیاز به انجام تنظیمات طی هر بار اسکن سند اصلی را برطرف می‌سازد. به صورت پیش‌فرض، هیچ مقصدی ثبت نشده است؛ بنابراین، خود شما باید قبل از استفاده از این برنامه، تنظیمات لازم را برای ثبت مقصدهای ضروری انجام دهید.
این برنامه فقط با آن مدل‌هایی از دستگاه که دارای قابلیت اسکن هستند کار می‌کند.

[Register New Button]

صفحه [Register New Button] را باز می‌کند. در این صفحه، می‌توانید مقصد، اندازه اسکن، و نام دکمه‌ای که باید در صفحه اصلی نمایش داده شود را تنظیم کنید.

[Button Name]

فهرستی از دکمه‌های ثبت شده را نمایش می‌دهد. کلیک کردن روی لینک یک نام دکمه در فهرست [Button Name] موجب باز شدن صفحه [Button Details] می‌شود، که این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که تنظیمات دکمه مربوطه را تغییر دهید یا کپی کنید.

[Status]

دکمه را روی صفحه اصلی نمایش می‌دهد یا مخفی می‌کند. در صورت تمایل به حذف دکمه، نخست آن را مخفی کنید و سپس روی [Delete] کلیک نمایید.
1F77-004