Виправлення неполадок

Якщо під час запуску програми виникає збій, на початковому екрані з’являється повідомлення. Нижче описані можливі повідомлення.

Application tampering has been detected for xxxx. After disabling the application for which tampering was detected, turn the main power OFF and ON again. To use the application for which tampering was detected, install it again. («xxxx» — це назва програми.)

Встановлену програму було незаконно змінено.

Якщо в програмі, що не є попередньо встановленою, виявлено незаконні зміни, вона стає неприпустимою. Повторно встановіть припустиму копію відповідної програми.
Якщо не вдається повторно встановити програму, зверніться до місцевого уповноваженого дилера Canon або служби довідки Canon.

Could not start the application. (Неможливо запустити програму.)

Кнопку натиснуто одночасно з вимкненням програми.

Якщо кнопка все ще відображається, натисніть її знову, щоб запустити програму.

Could not start the application because the necessary information is not registered. Register the information from Remote UI.(Неможливо запустити програму, оскільки необхідна інформація не зареєстрована. Зареєструйте інформацію через інтерфейс віддаленого користувача.)

Інформація, потрібна для запуску програми, не була зареєстрована.

Увійдіть в інтерфейс віддаленого користувача в режимі системного адміністратора й зареєструйте потрібну інформацію.

Cannot perform the operation because some settings have been changed from Remote UI, etc. Check the settings.(Неможливо виконати операцію, оскільки деякі параметри змінено через інтерфейс віддаленого користувача тощо. Перевірте параметри.)

Програму неможливо запустити через поточні настроювання.

Увійдіть в інтерфейс віддаленого користувача в режимі системного адміністратора й змініть параметри.

Print Template ended due to an unexpected error.

На апараті не було налаштовано параметри нестандартного формату паперу.

Щоб використовувати папір нестандартного формату разом із функцією друку шаблонів, потрібно змінити формат паперу. Якщо на вашому апараті не можна реєструвати формат паперу на сторінці налаштувань друку шаблонів, зареєструйте потрібний нестандартний розмір як <S1> за допомогою панелі керування. Якщо на вашому апараті можна вказувати реєстраційний номер для нестандартного формату (змінити [S1] на [S3]), укажіть потрібний реєстраційний номер за допомогою операційної панелі.

System tampering has been detected. The system will be initialized.

Систему виконання програм було незаконно змінено.

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться на екрані, щоб ініціалізувати систему виконання програм. Для здійснення ініціалізації системи виконання програм потрібні права адміністратора. Зверніться до адміністратора вашого апарата.
Після здійснення ініціалізації системи виконання програм усі параметри кожної програми також буде ініціалізовано.
Якщо не вдається ініціалізувати систему виконання програм, зверніться до місцевого уповноваженого дилера Canon або служби довідки Canon.
1FAJ-00A