Print Template 

Anda boleh mencetak imej atau dokumen yang telah didaftarkan sebelum ini dengan cepat. Contohnya, mendaftarkan templat bagi dokumen yang kerap digunakan membolehkan anda mencetak dengan cepat dan mudah apabila anda memerlukannya.

[Register New Button]

Membuka halaman [Register New Button]. Dalam halaman ini, anda boleh menetapkan saiz kertas, bilangan salinan untuk dicetak dan nama butang untuk dipaparkan pada skrin Laman utama, dll.

[Button Name]

Memaparkan senarai butang yang didaftarkan. Mengklik pautan nama butang dalam senarai [Button Name] akan membuka halaman [Button Details], yang membolehkan anda mengubah atau menduakan tetapan butang yang sepadan.

[Status]

Memaparkan atau menyembunyikan butang pada skrin Laman utama. Jika anda ingin memadamkan butang, sembunyikannya dahulu dan kemudian klik [Delete].
Fail untuk dicetak
Format fail yang boleh didaftarkan hanyalah JPEG dan PDF.
Saiz jumlah maksimum fail yang boleh didaftarkan ialah 48 MB.
Jika anda pilih [Custom] apabila mengkonfigurasikan tetapan butang
Bergantung pada model mesin anda, anda tidak boleh menjalankan pendaftaran saiz dalam halaman [Register New Button] atau halaman [Edit Button]. Jika ada, gunakan panel operasi untuk mendaftar saiz tersuai yang dimahukan sebagai <S1> terlebih dahulu.
Jika anda menentukan [Use Custom Size Registered in Device], gunakan panel operasi untuk mendaftar saiz tersuai yang dimahukan (<S1> kepada <S3>) terlebih dahulu.
1FKA-002