Standby Slide 

Anda boleh mendaftarkan apa-apa imej atau teks yang dikehendaki dalam bentuk slaid dan memaparkannya pada panel operasi seperti pelindung skrin.

[Edit]

Membuka halaman [Edit Basic Settings]. Dalam halaman ini, anda boleh mengubah nama butang, buat tetapan supaya paparan skrin Laman utama bertukar kepada paparan slaid secara automatik, dan menetapkan masa paparan bagi setiap slaid.

[Edit Display Order]

Membuka halaman [Edit Display Order]. Dalam halaman ini, anda boleh memilih kotak semak slaid yang ingin diubah urutan paparannya dan kemudian melaraskan urutan paparan.

[Register New Slide]

Membuka halaman [Register New Slide]. Dalam halaman ini, anda boleh menetapkan apa-apa imej atau warna latar belakang yang dikehendaki, dan menetapkan aksara untuk ditunjukkan pada slaid.

[Background]

Memaparkan nama fail warna atau imej yang ditentukan untuk digunakan sebagai latar belakang slaid. Mengklik pautan nama fail dalam senarai [Background] membuka halaman [Slide Details] yang membolehkan anda mengubah atau menduakan tetapan butang yang sepadan.

[Delete]

Memadamkan setiap slaid yang didaftarkan.
Sehingga 20 slaid boleh didaftarkan.
Format fail yang boleh didaftarkan hanyalah JPEG dan PNG.
Jumlah saiz fail maksimum yang boleh didaftarkan ialah 48 MB.
1FKA-003