Name and Scan

Dokumen yang diimbas boleh disimpan sebagai fail yang namanya boleh dicipta menggunakan teks arbitrari atau maklumat tarikh imbasan. Juga, jika anda mengkonfigurasi supaya pelaksanaan pengimbasan memerlukan kemasukan ID, dokumen yang diimbas boleh disimpan kepada folder yang sepadan.
Aplikasi ini hanya tersedia dengan model mesin yang disediakan dengan fungsi imbas.

[Register New Button]

Membuka halaman [Register New Button]. Dalam halaman ini, anda boleh menetapkan destinasi, nama fail dan nama butang untuk dipaparkan pada skrin Laman utama.

[Button Name]

Memaparkan senarai butang yang didaftarkan. Mengklik pautan nama butang dalam senarai [Button Name] akan membuka halaman [Button Details], yang membolehkan anda mengubah atau menduakan tetapan butang yang sepadan.

[Status]

Memaparkan atau menyembunyikan butang pada skrin Laman utama. Jika anda ingin memadamkan butang, sembunyikannya dahulu dan kemudian klik [Delete].
Jika anda mengubah maklumat destinasi dalam Buku Alamat yang digunakan sebagai tetapan dalam [Destination], kandungan yang sepadan dalam [Destination] akan berubah dengan sewajarnya.
Jika anda memadam maklumat destinasi dalam Buku Alamat yang digunakan sebagai tetapan dalam [Destination], kandungan yang sepadan dalam [Destination] juga akan dipadam.
1FKA-00F