Copy (Enhance Text)

Anda boleh meningkatkan kepadatan cetakan apabila mencetak dokumen asal dengan teks halus seperti resit.
Aplikasi ini hanya tersedia dengan model mesin yang disediakan dengan fungsi salin.

[Register New Button]

Membuka halaman [Register New Button]. Dalam halaman ini, anda boleh melaraskan kepadatan dan imbangan warna dan nama butang untuk dipaparkan pada skrin Laman utama.

[Button Name]

Memaparkan senarai butang yang didaftarkan. Mengklik pautan nama butang dalam senarai [Button Name] akan membuka halaman [Button Details], yang membolehkan anda mengubah atau menduakan tetapan butang yang sepadan.

[Status]

Memaparkan atau menyembunyikan butang pada skrin Laman utama. Jika anda ingin memadamkan butang, sembunyikannya dahulu dan kemudian klik [Delete].
1FKA-00J