ID Card Copy (Simple) 

Anda boleh menjalankan "ID Card Copy" dalam operasi satu sentuhan. "ID Card Copy" ialah fungsi menyalin, dalam saiz sama, bahagian hadapan dan belakang kad ID seperti lesen pemandu atau kad insurans kesihatan, pada bahagian sama helaian kertas. Fungsi ini berguna semasa menyalin kad ID yang diperlukan dalam prosedur perniagaan, prosedur pentadbiran awam dan sebagainya. Anda boleh menyalin pelbagai butang, meliputi bilangan salinan yang berbeza untuk dicetak atau tahap kepadatan yang berbeza untuk digunakan, dan pilih dan gunakan butang paling sesuai untuk tujuan pencetakan atau jenis dokumen asal.
Aplikasi ini hanya tersedia dengan model mesin yang disediakan dengan fungsi salin.

[Register New Button]

Membuka halaman [Register New Button] . Dalam halaman ini, anda boleh menentukan bilangan salinan, jenis dokumen asal dan nama butang untuk dipaparkan pada skrin Utama.

[Button Name]

Memaparkan senarai butang yang didaftarkan. Mengklik pautan nama butang dalam senarai [Button Name] akan membuka halaman [Button Details], yang membolehkan anda mengubah atau menduakan tetapan butang yang sepadan.

[Status]

Memaparkan atau menyembunyikan butang pada skrin Laman utama. Jika anda ingin memadamkan butang, sembunyikannya dahulu dan kemudian klik [Delete].
1FKA-005