Mengimport Profil Konfigurasi

Ini menerangkan prosedur untuk mengimport fail profil konfigurasi yang dieksport (*.typ) dan menetapkan maklumat peranti.
Jika anda tidak dapat memperoleh maklumat peranti, anda boleh menggunakannya dengan mengimport profil konfigurasi yang dieksport dalam persekitaran yang membolehkan perolehan maklumat itu.
PENTING
Jika profil konfigurasi yang sesuai untuk peranti yang anda gunakan tidak dipilih, sesetengah fungsi peranti mungkin tidak boleh digunakan.

Prasyarat

Tetapan pada peranti
Jika peranti disambungkan melalui port WSD, [Guna Pelayaran WSD] telah ditetapkan kepada hidup.
Jika peranti disambungkan dengan menentukan port TCP/IP standard, [Dapatkan semula Mklmt Pengurusan Pcetak dr Hos] telah ditetapkan kepada hidup.
Rujuk manual peranti untuk butiran.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.

Prosedur

1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] dari [Panel Kawalan] Windows.
2.
Klik kanan ikon peranti yang akan anda tetapkan → pilih [Sifat Pencetak] daripada menu yang dipaparkan.
Jika anda menggunakan pemacu dengan berbilang model peranti, pilih model yang anda akan tetapkan selepas memilih [Sifat Pencetak].
3.
Paparkan helaian [Tetapan Peranti] → klik [Tukar].
4.
Pilih [Pilih secara Manual] → klik [] (Import Profil Konfigurasi).
5.
Pilih fail profil konfigurasi untuk diimport → klik [Buka].
6.
Klik [OK] → klik [OK] dalam helaian [Tetapan Peranti].