Mengubah Port

Ini menerangkan prosedur untuk mengubah port yang digunakan oleh peranti yang disambungkan ke rangkaian.
Jika anda menetapkan port untuk peranti buat sementara waktu semasa memasang pemacu, ubahkannya ke port yang betul dengan mengikut prosedur ini.
Di sini, kaedah mencipta Raw atau port LPR menggunakan port TCP/IP standard diterangkan.

Prasyarat

Pemasangan pemacu
Sahkan nama atau alamat IP peranti (jika menambah port TCP/IP standard).
Untuk menambah port TCP/IP standard, anda perlu memasukkan nama atau alamat IP peranti. Untuk nama peranti, gunakan nama yang dikenali oleh peranti pada rangkaian. Jika anda tidak tahu nama peranti atau alamat IP, semak dengan pentadbir rangkaian anda.
Menentukan protokol yang akan digunakan
Raw: Protokol yang boleh digunakan dengan Windows. Raw menghantar data lebih laju daripada LPR.
LPR: Protokol yang biasa digunakan oleh TCP/IP.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.

Prosedur

1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] dari [Panel Kawalan] Windows.
2.
Klik kanan ikon peranti yang anda akan tetapkan → pilih [Sifat Pencetak].
3.
Paparkan helaian [Port] → tetapkan port.
Semasa menggunakan port sedia ada:
Pilih port daripada [Port].
Semasa menambah port TCP/IP standard:
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Jenis port tersedia] → klik [Port Baru].
(2) Masukkan nama peranti atau alamat IP menurut arahan pendeta.
[Nama Port] dimasukkan secara automatik. Ubah nama port jika perlu.
Jika skrin [Additional port information required] dipaparkan, klik "Buka butiran" berikutnya dan lakukan operasi yang perlu.
[+][-]
(3) Klik [Selesai] → klik [Tutup] dalam kotak dialog [Port Pencetak].
4.
Jika anda ingin mengkonfigurasi port TCP/IP standard, klik [Mengkonfigurasi Port].
5.
Konfigurasikan port.
Semasa menggunakan Raw:
Pilih [Raw] untuk [Protocol] → klik [OK].
Semasa menggunakan LPR:
(1) Pilih [LPR] untuk [Protocol] → tentukan salah satu baris gilir cetakan berikut untuk [LPR Settings] > [Queue Name].
LP: Output menurut tetapan spul bagi peranti. Ini ialah tetapan yang biasa digunakan.
SPOOL: Sentiasa mengoutput selepas menspul ke cakera keras tanpa mengira tetapan peranti.
DIRECT: Sentiasa mengoutput tanpa menspul ke cakera keras tanpa mengira tetapan peranti.
(2) Klik [OK].
6.
Klik [Tutup].