Copyright

Copyright CANON INC. 2019
Es prohibeix la reproducció, la transmissió, la transcripció, l'emmagatzematge en un sistema de recuperació i la traducció a qualsevol idioma o llenguatge informàtic de qualsevol part d'aquesta publicació, en qualsevol format i per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, magnètic, òptic, químic, manual o de qualsevol altre tipus, sense el consentiment previ i per escrit de Canon Inc.