Quant a aquest controlador

Aquest controlador us permet visualitzar la pantalla d'opcions d'impressió dels controladors que admeten les aplicacions de la Botiga del Windows i les aplicacions d'escriptori, a més d'utilitzar les funcions d'impressió dels dispositius Canon.
En aquest manual, les aplicacions de la Botiga del Windows i les aplicacions d'UWP (Universal Windows Platform) s'anomenen aplicacions de la botiga.

Impressió des d'una aplicació d'escriptori

Quan imprimiu des de les aplicacions d'escriptori es mostrarà la pantalla d'opcions d'impressió següent.
NOTA
Per obtenir més informació sobre les opcions d'impressió des de les aplicacions d'escriptori, consulteu la guia de l'usuari referent al controlador de la impressora V4.

Impressió des d'una aplicació de la botiga

Quan imprimiu des de les aplicacions de la botiga es mostrarà la pantalla d'opcions d'impressió següent.

Temes relacionats