Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.