Pengesahan Pelayan LDAP

Jika sistem anda mempunyai pelayan LDAP dipasang, anda boleh memastikan bahawa pengesahan pelayan LDAP dijalankan apabila fungsi hantar digunakan. Ini membolehkan anda untuk mengelakkan penggunaan yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga dan pendedahan maklumat. Setelah tetapan kebenaran dibolehkan, skrin Hantar Dibenarkan muncul apabila fungsi faks atau imbasan digunakan dan operasi hanya boleh diteruskan jika ia betul disahkan oleh pelayan LDAP. Gunakan tetapan yang diterangkan di sini untuk mengkonfigurasi pengesahan pelayan LDAP. Untuk lebih banyak maklumat mengenai mendaftarkan pelayan yang akan digunakan untuk pengesahan, lihat Mendaftar Pelayan LDAP.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin daripada UI Kawalan Jauh, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [TX Settings]  [Authentication Settings for Send Function].
4
Klik [Edit].
5
Pilih [Use User Authentication] kotak semak dan pilih sama ada skrin pengesahan dipaparkan ketika log keluar.
[Use User Authentication]
Pilih kotak semak untuk memaparkan skrin log masuk Hantar Dibenarkan apabila fungsi faks atau imbasan digunakan (pengesahan pelayan LDAP).
[Display Confirmation Screen When Logging Out]
Pilih kotak semak untuk memaparkan skrin yang membolehkan anda untuk memilih log keluar apabila anda log untuk kedua-dua Hantar Dibenarkan dan Pengurusan ID Jabatan. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, tiada skrin pilihan dipaparkan apabila anda log keluar dan anda log keluar dari kedua Hantar Dibenarkan dan Pengurusan ID Jabatan.
6
Konfigurasikan tetapan untuk menghantar emel/I-Faks.
[E-Mail/I-Fax Sending]
Pilih sama ada untuk membenarkan menghantar emel dan I-Faks.
[Do Not Allow]
Halang menghantar emel dan I-Faks. <E-Mel> dan <I-Faks> dalam fungsi imbasan tidak boleh digunakan lagi.
[Allow]
Membenarkan emel dan I-Faks keluar.
[Only Allow Sending to Myself]
Menyekat semua e-mel dan I-Faks yang keluar selain daripada yang kepada pengguna dengan diberi kuasa alamat e-mel. Alamat-alamat e-mel pengguna yang dibenarkan mesti didaftarkan pada pelayan LDAP.
[Authentication Method]
Apabila [Allow] atau [Only Allow Sending to Myself] dipilih dalam [E-Mail/I-Fax Sending], membolehkan anda untuk menentukan sama ada skrin pengesahan ditunjuk pada pelayan SMTP apabila emel dihantar.
[Display the authentication screen using the same user name as when the sending operation started]
Memaparkan skrin pengesahan menunjukkan nama pengguna dan kata laluan yang sama dimasukkan dalam skrin log masuk Hantar Dibenarkan.
[Display the authentication screen without any authentication information]
Memaparkan skrin pengesahan dengan nama pengguna dan kata laluan ditinggal kosong.
[Use device-specific authentication information and do not display the authentication screen]
Tiada skrin pengesahan dipaparkan apabila e-mel atau I-Faks dihantar. Kebenaran pada pelayan SMTP yang dijalankan menggunakan nama pengguna dan kata laluan yang ditetapkan dalam [E-Mail/I-Fax Settings] Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi E-Mel/I-Faks.
[Specify Authentication User Destination as Sender]
Pilih kotak berpalang apabila alamat e-mel pengguna yang diberi kuasa akan ditetapkan sebagai penghantar. Alamat-alamat e-mel pengguna yang dibenarkan mesti didaftarkan pada pelayan LDAP. Jika anda kosongkan kotak semak ini, alamat e-mel yang ditetapkan dalam [E-Mail/I-Fax Settings] ditetapkan sebagai penghantar.
7
Konfigurasi tetapan pemindahan fail (untuk disimpan ke dalam folder kongsi dan pelayan FTP).
[File Sending]
Pilih sama ada ingin membenarkan disimpan kepada folder kongsi dan pelayan FTP.
[Do Not Allow]
Halang simpanan kepada folder kongsi dan pelayan FTP. <Fail> fungsi imbasan tidak boleh digunakan lagi.
[Allow]
Menyimpan ke folder kongsi dan pelayan FTP tidak disekat.
[Only Allow Sending to Myself or Specified Folder]
Halang semua menyimpan ke folder kongsi dan pelayan FTP selain daripada folder tertentu. Data yang disimpan ke folder didaftarkan pada pelayan LDAP atau folder yang dinyatakan dalam [Specify Destination Folder].
Apabila [Allow] ditentukan dalam [File Sending]
Apabila [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] ditentukan dalam [File Sending]
8
Konfigurasikan tetapan untuk menghantar faks.
[Fax Sending]
Pilih sama ada membenarkan faks dihantar. [Do Not Allow] menghalang pengguna daripada menghantar faks daripada mesin.
9
Klik [OK].
29WY-071