Mendaftar Kunci dan Sijil bagi Komunikasi Rangkaian

Anda boleh mendapatkan kunci dan sijil, dan sijil CA daripada pihak berkuasa pensijilan (CA) untuk digunakan dengan mesin. Memasang dan mendaftar kunci dan sijil fail yang diperolehi dan fail sijil CA dalam mesin ini menggunakan UI Kawalan Jauh. Semak kunci dan sijil, dan syarat-syarat sijil CA yang diperlukan untuk mesin terlebih dahulu (Fungsi Pengurusan).
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin daripada UI Kawalan Jauh, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] (Tetapan/Pendaftaran) pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [Device Management] (Pengurusan Peranti)  [Key and Certificate Settings] (Tetapan Kunci dan Sijil) atau [CA Certificate Settings] (Tetapan Sijil CA).
Klik [Key and Certificate Settings] (Tetapan Kunci dan Sijil) untuk memasang kunci dan sijil, atau [CA Certificate Settings] (Tetapan Sijil CA) untuk memasang sijil CA.
4
Klik [Register Key and Certificate] (Daftar Kunci dan Sijil) atau [Register CA Certificate] (Daftar Sijil CA).
Memadam kunci dan sijil atau sijil CA yang didaftarkan
Klik [Delete] (Padam) pada bahagian kanan kunci dan sijil atau sijil CA anda ingin padam  klik [OK] (OK). Anda tidak boleh padan sijil CA yang telah dipasang sebelum ini.
Kunci dan sijil tidak boleh dipadam jika ia sedang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti apabila "[TLS]" atau"[IEEE 802.1X]" dipaparkan di bawah [Key Usage] (Penggunaan Kunci). Dalam kes ini, lumpuhkan fungsi atau gantikan kunci dan sijil sebelum memadamkannya
Menyahbolehkan atau membolehkan sijil CA prapasang
Klik [Disable] (Lumpuhkan) pada sebelah kanan sijil CA prapasang yang ingin dinyahbolehkan. Untuk membolehkan sijil semula, klik [Enable] (Bolehkan) pada sebelah kanan sijil.
5
Klik [Install] (Pasang).
Memadam fail kunci dan sijil atau fail sijil CA
Klik [Delete] (Padam) pada bahagian kanan fail yang anda ingin padam  klik [OK] (OK).
6
Klik [Browse] (Layar), tentukan fail untuk dipasang dan klik [Start Installation] (Mulakan Pemasangan).
Kunci dan sijil fail atau fail sijil CA yang dipasang pada mesin dari komputer.
7
Mendaftar fail kunci dan sijil atau fail sijil CA.
Mendaftar Kunci dan sijil
1
Klik [Register] (Daftar) pada bahagian kanan fail kunci dan sijil yang ingin anda daftar.
2
Masukkan nama kunci dan kata laluan.
[Key Name] (Nama Kunci)
Masukkan aksara abjad angka untuk nama kunci yang ingin didaftar.
[Password] (Kata laluan)
Masukkan aksara abjad angka untuk kata laluan kunci sulit bagi fail yang ingin didaftar.
3
Klik [OK] (OK).
 Mendaftar sijil CA
Klik [Register] (Daftar) pada bahagian kanan fail sijil CA yang ingin anda daftar.
29WY-07C