Pilihan

Memasang pilihan pada mesin membolehkan anda untuk menggunakan lebih banyak ciri.

Mengetahui Jenis Pilihan Tersedia

Mencari Peralatan Pilihan Mengikut Tujuan

Menambah Laci Kertas
Menghantar Faks Secara Manual, Membuat atau Menerima Panggilan Telefon
Menggunakan Fungsi Pengesahan untuk mengurus Pengguna oleh Jabatan
29WY-0CL