Laci Kertas

 

Panduan kertas

Laraskan panduan kertas supaya menepati saiz kertas yang dimuatkan untuk memastikan kertas akan disuapkan secara lurus ke dalam mesin. Tekan tuil pelepasan kunci yang ditandakan dengan anak panah dalam ilustrasi untuk melepaskan kunci dan meluncurkan panduan kertas.

Tuil pelepasan kunci (untuk memanjangkan laci kertas)

Apabila memasukkan kertas bersaiz Legal, laci kertas perlu dipanjangkan. Tekan tuil ini untuk melepaskan kunci dan melanjutkan panjang laci kertas.

Penunjuk paras kertas

Menunjukkan jumlah kertas yang tinggal. Tanda bergerak ke bawah apabila jumlah kertas yang tinggal berkurangan.
29WY-027