MENGHIDUPKAN Mesin

Seksyen ini menerangkan cara untuk MENGHIDUPKAN mesin.
1
Pastikan bahawa palam kuasa dimasukkan dengan kemas ke dalam salur keluar kuasa.
2
Tekan suis kuasa.
Skrin Mula muncul. Panel Operasi
Anda boleh memilih skrin yang dipaparkan selepas mesin DIHIDUPKAN. <Skrin Lalai Selepas Permulaan/Pemulihan>
29WY-029