Memilih Sumber Kertas Yang Sesuai Secara Automatik untuk Setiap Fungsi

Dayakan atau nyahdayakan ciri pemilihan sumber kertas automatik untuk setiap sumber kertas. Jika ciri ini ditetapkan kepada <Aktif>, mesin memilih secara automatik sumber kertas yang dimuatkan dengan kertas saiz bersesuaian untuk setiap tugas cetakan. Selain itu, apabila kertas dalam sumber kertas yang dipilih kehabisan, ciri ini membolehkan cetakan berterusan dengan menukar daripada sumber kertas ke sumber lain yang dimuatkan dengan saiz kertas sama.
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Tetapan Fungsi>  <Biasa>  <Tetapan Suapan Kertas>.
3
Pilih <Pemilihan Auto Sumber Kertas>.
4
Pilih fungsi sasaran.
Apabila fungsi sasaran ialah cetakan laporan/senarai atau cetakan media memori, pilih <Lain-lain>.
5
Untuk setiap sumber kertas di mana anda ingin menggunakan ciri sumber kertas automatik, pilih <Aktif>.
Apabila paper feeder pilihan dipasang, laci kertasnya juga dipaparkan.
Sentiasa tentukan <Aktif> untuk sekurang-kurangnya satu laci kertas. Jika anda memilih <Tak Akt> untuk semua laci, maka anda tidak boleh menyelesaikan prosedur tetapan.
6
Pilih <Guna>.
29WY-038