Melaraskan Gradasi dan Kepadatan untuk Kerja Salinan

Gradasi merujuk pada urutan cahaya warna gelap kepada cerah. Semakin banyak bayang dalam gradasi warna yang dicetak, cetakan lebih semula jadi kelihatan. Jika penghasilan semula warna menjadi rendah dan kepadatan dan kecerahan cetakan berbeza dengan ketara daripada dokumen asal, lakukan pelarasan auto yang sesuai. Pelarasan ini meningkatkan hasil salinan dan cetakan media memori. Untuk membetulkan imej salinan, imej pelarasan akan dicetak dan diimbas. Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh menjalankan pelarasan ini semasa menjalankan beberapa fungsi, termasuklah, mengimbas dan mencetak.
Pelarasan tidak boleh dilaksanakan dengan berkesan jika tidak ada kartrij toner mencukupi tinggal. Semak jumlah baki dalam kartrij toner. Jika jumlah yang tinggal di dalam katrij toner adalah rendah, disyorkan supaya anda menggantikan kartrij toner. Periksa Baki Yang Ada
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Pelarasan/Penyelenggaraan> <Laras Kualiti Imej>.
3
Pilih <Laraskan Imej Salinan>.
4
Periksa saiz dan jenis kerta dipaparkan pada skrin dimuat naik ke dalam mesin, dan pilih <OK>.
5
Sahkan prosedur, dan pilih <Mula>.
Imej pelarasan dicetak.
6
Buka penyuap selepas skrin dipaparkan semasa cetakan hilang.
7
Letakkan imej pelarasan pada kaca platen.
Letakkan kertas cetakan imej pelarasan dengan muka cetakan menghadap ke bawah dan dengan garisan hitam kecil di kiri.
8
Tutup penyuap secara perlahan.
9
Pilih <Mula Mengimbas>.
Imej pelarasan diimbas dan pelarasan bermula.
10
Apabila mesej muncul memberitahu bahawa pelarasan telah lengkap, buka penyuap dan keluarkan imej pelarasan.
11
Tutup penyuap secara perlahan.
Jika <Tidak dapat melaksanakan pembetulan.> mesej ini dipaparkan
Adakah anda memuatkan kertas yang dipaparkan dalam langkah 4 ke sumber kertas?
Adakah anda meletakkan kertas cetakan imej pelarasan di atas kaca platen dengan muka cetakan menghadap ke bawah dan dengan garisan hitam kecil di kiri?
Adakah kertas tersangkut? Mengalihkan Kertas Tersekat
Adakah jumlah baki dalam kartrij toner diperlukan mencukupi? Jika jumlah baki dalam kartrij toner adalah rendah, disyorkan supaya anda menggantikan kartrij toner. Periksa Baki Yang Ada
29WY-09X