Melihat Nilai Kaunter

Anda boleh memeriksa jumlah bilangan halaman yang dicetak oleh mesin. Jumlah ini termasuk faks, laporan, dan senarai, di samping salinan dan cetakan data dari komputer.
  <Semak Pembilang>  Semak bilangan muka yang dicetak
<101: Jumlah 1>
Memaparkan jumlah halaman yang disalin dan dicetak.
<201: Salin (Jumlah 1)>
Memaparkan jumlah halaman yang disalin.
<Prkhidmatan Awas> membolehkan komunikasi dengan pelayan pemantauan jauh. Pelaksanaan item ini membolehkan maklumat mengenai mesin dihantar secara berkala kepada pelayan pemantauan jauh yang dihubungkan kepada mesin.
<Smk Konfig. Pranti> membolehkan anda untuk menyemak unit pilihan yang dipasang pada mesin.
29WY-0A2