De standaard e-mailbestemming instellen

U kunt de bestemming vooraf opgeven wanneer u een bestand dat u op de mobiele terminal hebt opgeslagen per e-mail verzendt.

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Tik op [Send To] (Verzend naar) → voer een adres in.

Resultaat

Het ingestelde adres wordt weergegeven in het scherm [App Settings] (App-instellingen) > [Send To] (Verzend naar).