Een veld weergeven om het ingevoerde faxnummer te bevestigen

Met de functie [Fax] kunt u een veld weergeven om het ingevoerde faxnummer te bevestigen wanneer u een bestemming handmatig invoert.

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Zet [Confirm Entered Fax Number] (Ingevoerde faxnummer bevestigen) op On.

Resultaat

[Confirm] (Bevestigen) wordt op het scherm [Specify Destinations] (Bestemmingen opgeven) van de functie [Fax] weergegeven.