De WebDAV-poort instellen

Als u scant met een imageRUNNER ADVANCE-apparaat, kunt u het gebruikte WebDAV-poortnummer instellen.
De standaardinstelling is "80".

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Tik op [WebDAV Port] (WebDAV-poort).
3.Voer een poortnummer in → tik op [Done] (Gereed).

Resultaat

Het ingestelde nummer wordt weergegeven in het scherm [App Settings] (App-instellingen) > [WebDAV Port] (WebDAV-poort).
OPMERKING
Stel een ander poortnummer in dan het poortnummer dat door uw mobiele terminal wordt gebruikt.
Als u scant met de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) van de imageRUNNER ADVANCE-serie, geeft u een hostnaam op bij [Host Name] (Hostnaam) op het bedieningspaneel van het apparaat. Geef de hostnaam inclusief poortnummer op volgens de weergegeven instructies in het scherm [Scan] (Scannen).
<Voorbeeldinvoer>
Als het IP-adres "192.168.0.xxx" en het nieuwe poortnummer "8008" is:
http://192.168.0.xxx:8008/