De methode voor het verzenden van een bestemmingsadres instellen

U kunt instellingen configureren waarmee een bestemmingsadres wordt aangezet om te worden verzenden naar een apparaat dat in het beginscherm wordt weergegeven met de functie [Provide Address] (Vul adres in).

Procedures

1.Tik op [] in de rechterbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business → [App Settings] (App-instellingen).
2.Tik op [Provide Address] (Vul adres in).
3.Zet [Provide Address to Selected Printer] (Vul adres in van geselecteerde printer) op On.

Resultaat

De instelling wordt weergegeven in het scherm [App Settings] (App-instellingen) > [Provide Address] (Vul adres in).