Bestanden uit de cloudopslag downloaden

U kunt bestanden downloaden die in de cloudopslag zijn opgeslagen.
U kunt gedownloade bestanden verzenden via e-mail of ze uploaden naar een andere opslaglocatie in de cloud.

Vereisten

De te gebruiken cloudopslag-app is geïnstalleerd.

Procedures

1.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Documents] (Documenten).
2.Tik in het scherm [Documents] (Documenten) op [Files] (Bestanden).
3.Selecteer het bestand dat u wilt downloaden op het weergegeven bestandsselectiescherm.
De voorbeeldweergave wordt geopend.
4.Tik in het voorbeeldscherm op [].
5.Tik op [Save to Files] (Opslaan naar bestanden).
OPMERKING
Als u bestanden downloadt vanuit Dropbox of Google Drive, moet u de volgende tekens in bestandsnamen vervangen door "_".
":" en "/"
"." aan het begin
<Voorbeeld> ".abc/def.jpg" → "_abc_def.jpg"

Resultaat

Het bestand is opgeslagen op de mobiele terminal.