De voorbeeldweergave weergeven

In de voorbeeldweergave kunt u gegevensvoorbeelden controleren, verzenden via e-mail en printen.
[]
[Save to Files] (Opslaan naar bestanden)/[Save Copies to Files] (Exemplaren opslaan naar bestanden)
Slaat de voorbeeldgegevens op de mobiele terminal of cloudopslag op.
[Open in] (Openen in)
Opent het gegevensvoorbeeld in een andere app die op het mobiele apparaat is geïnstalleerd.
[]
Verzendt het gegevensvoorbeeld per e-mail.
Door te tikken op [] wordt een bestand met gescande gegevens als bijlage toegevoegd aan een nieuw e-mailbericht.
[]
Print het gegevensvoorbeeld. Door te tikken op [] wordt het scherm [Preview] (Voorbeeld) met de te printen gegevens weergegeven.